OM MIG

Greta Andersen, hypnoterapeut og clairvoyant

Jeg er født på Lolland i 1957 som den mellemste af 3. Min far var lærer og min mor hjemmegående. Min far døde da jeg var ganske ung, og hans død har haft stor betydning for mit videre liv. Der har været mange dødsfald blandt mine betydningsfulde voksne, heriblandt flere selvmord, så døden har været et kendt livsvilkår for mig siden jeg var 11 år.

Jeg er uddannet som bibliotekar og har arbejdet som sådan siden 1983. Jeg har været underviser, tillidsrepræsentant og leder. Af den årsag har jeg deltaget i flere kurser og uddannelsesforløb, som har omhandlet samspil mellem mennesker og personlig udvikling. Mit private liv har budt på mange store udfordringer, som har givet mig mange erfaringer og erkendelser. Især har det haft stor betydning, at jeg har en handicappet datter. Alt sammen har givet mig en ballast og en viden, som jeg bruger i mit arbejde som hypnoterapeut.

I midten af 80’erne stiftede jeg for alvor bekendtskab med den åndelige verden gennem et 2 årigt selvudviklingsforløb med Art Reade, en indiansk healer. Siden da har jeg haft en bevidsthed om, at livet er andet og mere end det fysiske.

Meditation er en væsentlig del af mine værktøjer. Meditation understøtter evnen til at være i kontakt med sig selv og til at (aner)kende egne resurser og begrænsninger. Meditation kan forebygge stress og hjælpe én til at undgå uhensigtsmæssige tilstande, forhold eller relationer.

Mit ønske om, at alle skal have mulighed for at leve et gladere, sundere og lykkeligere liv, er drivkraften bag mit arbejde som hypnoterapeut.